Reklamačný poriadok

ÚvodReklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, ak nie je uvedené inak.

 

2. Ku každému tovaru zakúpenému u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  - či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  - či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  - či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamáciu tovaru si kupujúci môže uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


Martin Seemann - ALCARPONE SHOP

Alcarpone.sk (sklad)

Železničná 3
911 01 Trenčín


Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.